Qi Gong

qigongsilke.dk

Kinesiske helseøvelser og livs filosofi (TKM)

- for et liv i balance

 

Qi Gong - Link til undervisning

 

"Hvis du ønsker at være glad hver dag og have et godt helbred, så skal du dyrke Qigong og være opmærksom på dit mindset" siger Qigong-mester Robert Peng. (kilde: Psykologimagasinet.dk - juni 2015)

Ifølge Traditionel Kinesisk Medicin (TKM) er vi født med en grundenergi, vi benævner den før fødsel energi. Før fødsel energien har vi fået med af vores mor og far som en konsekvens af den konstitution de var i på undfangelses tidpunktet. Efter fødsel energi påvirker vi med kost, luft og levevis. Qi Gong gør en positiv forskel.

 

Først en forklaring af ordet. Qi betyder energi i betydningen livsenergi. Gong betyder at arbejde med eller at bevæge. Kinesisk kan oversættes på mange måder. At oversætte Qi Gong til energiøvelser giver god mening.

 

Qi Gong er ældgamle kinesiske helseøvelser. Det er indre øvelser som arbejder på at opløse blokeringer i vores energistrømme samt at blokeringer ikke så let kan opstå med henblik på at tilsikre et uhindret Qi flow i balance i energistrømmene. Blokeringer kan gøre os syge. Hvor man i vesten taler om sygdomme, taler man i TKM om ubalancer. Qi Gong arbejder på at genskabe balance. Qi Gong er således på samme tid helbredende og selvhealende øvelser, hvor krop og sind integreres. Betragt øvelserne som meditation i bevægelse, hvor det naturlige åndedræt er en vigtig del af øvelserne.

 

Den ultimative træningsform.

 

Qi Gong er videnskab.

 

"Handling opstår i ikke-handling og stilhed er bevægelsens Moder."

Mester Wang Xiang Zhai, vedrørende Zhan Zhuang (at stå som et træ)

 

 

 

Copyright © www.qigongsilke.dk - All Rights Reserved - 2018