Undervisning

qigongsilke.dk

Kinesiske helseøvelser og livs filosofi (TKM)

- for et liv i balance

 

Undervisning

 

Jeg underviser blandt andet i DQF - Dragør Qigong Forening. Vi har en god forening, hvor mange elever har været med i mange år og andre er nyere. Vi er en åben forening hvor sammenholdet er i top.

 

September 2018:

Der er p.t. lukket for tilmelding! Der opnoteres heller ikke til venteliste pga meget lille afgang og aktiv venteliste!

 

Privatundervisning er også en mulighed. Kontakt mig så vi kan afstemme forventningerne. Workshops udbydes, og hvis du er tilmeldt listen over modtagere af nyhedsbrev er du sikker på at modtage tilbud direkte i din mailpost. Alternativt må du tjekket http://qigongsilke.dk/nyhedsbrev/senestnyt.html

Firmatilbud kan ligeledes arrangeres.

Follow-up kursus er en glimrede måde at supplere sin hjemmetræning på. Man kan gå sammen nogle stykker og tegne sig for et par gange, eller man kan vælge privatundervisning. Kontakt mig, hvis dine overvejelser går i den retning. Hjemmetræning kan varmt anbefales. Præcis i det omfang, du finder passende. Et par gange om ugen supplerer fint holdtræning, og over tid kan du måske holde dig til hjemmetræning, evt. suppleret med et follow-up tilbud med passende intervaller. Vi har alle brug for inspiration og tilretning, og ligesom det er dejligt at træne hjemme, er det også dejligt at hengive sig ved holdtræning med instruktørens guidning. Du kan læse mere nederst på denne side.

 

DQF - Dragør Qigong Forening - tilbyder Qi Gong blandt andet med udgangspunkt i settet Ba Duan Jin. Tai Chi indgår. Vores udgave af Ba Duan Jin er en udvidet udgave. Helseskabende. Qi Gong er indre øvelser. Sundhedsøvelser der arbejder forebyggelse og helbredende.

 

 

 

Onsdag kl. 16:15 - 17:45

 

Wiedergården, Festsalen

Ønske om at komme på hold: jknp@mail.dk

Spørgsmål til træningsform: qi@mail.dk

Lokaler & sæsonstart/-slut: vibmr8@gmail.dk

 

 

Fredag kl. 10:15 - 11:45

 

Hollænderhallen, dansesalen

Ønske om at komme på hold: jknp@mail.dk

Spørgsmål til træningsform: qi@mail.dk

Lokaler & sæsonstart/-slut: vibmr8@gmail.dk

Meditation indgår. Qi Gong er meditation i bevægelse. Derudover mediterer vi siddende.

Qi Gong er en samlebetegnelse for en mængde teknikker til at forbedre helbredet og udvikle ekstraordinære kræfter. Ud over indføring i øvelserne kommer vi ind på den bagvedliggende filosofi, hvorpå hele tankegangen bygger, som en meget væsentlig del af Taditionel Kinesisk Medicin (TKM).

 

Der betales forud per sæson. Nye er velkomne. Man kan godt 'hoppe på' midt i en sæson efter aftale. Kontakt Jens K. N. Petersen for gratis prøvetime: jknp@mail.dk / 3034 0713.

 

DQF - Dragør Qigong Forening er en forening i Dragør Kommune under Folkeoplysningsloven.

Formålet er at videreformidle selvhealende Qi Gong øvelser, som er en del af TKM - Traditionel Kinesisk Medicin.

I DQF ønsker vi at formidle absolut billigst muligt. Qi Gong er helse, og det burde ikke være økonomiske hensyn, der afgør om man kan gå til Qi Gong. Vær velkommen til at læse mere på disse sider og kontakt os, hvis du har spørgsmål eller har lyst til en prøvetime. DQF henhører under Folkeoplysningen, men Qi Gong burde retteligt henhøre under Sundhedsområdet. Undervisning burde være gratis (altså en udgift for sundhedskontoen). Denne løsning ville giver overskud! Altså en kæmpe besparelse på sundhedskontoen. Sådan ser jeg det.

 

Du kan kontakte:

Monika Lisbeth P., mail@monika.one, tlf. 2629 7151 - oplysninger om træningssystemet o.l.

Jens K. N. Petersen, jknp@mail.dk, tlf. 3034 0713 - ansøgning om plads o.l.

 

 

- - - - - -

 

Workshop

 

Workshoppen 20. november 2017 var velbesøgt. Engagerede mennesker tog settet til sig. Der bliver inviteret til follow up for tidligere deltagere ultimo februar 2018. Til den tid vil man kunne have trænet settet dagligt i 100 dage.

 

Workshops udbydes ad hoc. Hold øje med menu punktet Nyheder/Senest nyt

WORKSHOP 20.NOVEMBER 2017

 

Privatundervisning

Hvis du har behov for enetimer kan du kontakte Monika Lisbeth.

Efter et sygdomsforløb fx kan det være givende med hensynstagende øvelser som enetimer.

Som stress bekæmpelse er Qi Gong og Tai Chi formiddabelt. Til en begyndelse kan det være hensigtsmæssigt med enetimer, især hvis man er hårdt ramt.

I andre sammenhænge kan man vælge at gå sammen 2-4 personer og få særundervisning.

Har man visse udfordringer fx fysisk, kan eneundervisning eller små hold være nyttigt.

Du er altid velkommen til at høre nærmere.

Brug kontakt formularen eller skriv til mail@monika.one eller ring eventuelt til 2629 7151

 

Firmahold

Hvis dit firma ønsker at tilbyde qigong som et personaletilbud, så skriv til mig. Sunde og glade medarbejdere er en god investering på flere planer.

 

Foredrag

Bestil et aktivt foredrag.

Et aktivt foredrag om Qi Gong introducerer til træningsformen Qi Gong og den bagved liggende filosofi med udgangspunkt i Traditionel Kinesisk Medicin (TKM) og taoismen. Tanken er at vi skal være i balance. Sygdom er ubalance i følge TKM. Qi Gong er energiøvelser, der arbejder på at tilsikre balance i vores energikanaler. Krop og sind integreres i Qi Gong, og når der er balance og uhindret flow i vores energikanaler, så har vi det godt. Fysisk og mentalt. Under fanebladet 'Qigong' er meget mere at læse. Et aktivt foredrag inkluderer invitation til deltagerne om at prøve et par øvelser.

 

Et aktivt foredrag kan indgå i mange sammenhænge, fx

  • Foreninger der ønsker at medtage qigong på paletten af udbud.
  • Virksomheder der ønsker at tilbyde deres medarbejdere et godt sundhedstilbud. Her er virkelig tale om win-win, for medarbejderne får det bedre og det kommer selvsagt virksomheden til gode. En god investering.
  • Svage borgere har brug for skånsom træning. Stressramte har i høj grad brug for skånsom træning.
  • Indlæg i et kursusprogram, hvor deltagerne får et afbræk i kursusprogrammet med viden om en alternativ træningsform og tankegang. Det er almindeligt at der gøres store øjne, for 'hold da op, det virker jo!'.
  • Kommunernes sundhedsuger.
  • Er I noge stykker der ønsker at opstarte en forening, er det ofte en god idé at lægge ud med et aktivt foredrag.

 

Uanset i hvilken sammenhæng det måtte være, kan et aktivt foredrag om qigong gøre en forskel.

 

Tilbuddet sammensættes som det passer til i den givne situation efter aftale.

 

Brug kontakt formularen eller skriv til Monika Lisbeth P.: mail@monika.one / tlf. 2629 7151

 

Copyright © www.qigongsilke.dk - All Rights Reserved - 2018